“Hoe kan leiderschap bijdragen aan het succes van een organisatie? Hoe blijven mensen verbonden aan organisatie-ambities? Hoe worden talenten benut?”
- Dinette Vloedbeld -

Dinette Vloedbeld


Ruim twintig jaar begeleid ik mensen en organisaties op het snijvlak van organisatie en gedrag. Ik pak graag nieuwe vraagstukken op in organisaties en doe dat vanuit verschillende rollen als adviseur, programmamanager, ontwerper, trainer en coach. De combinatie van rollen en ervaring stelt me in staat om vraagstukken vanuit meerdere invalshoeken te benaderen en effectief verschillende interventies in te zetten.


In mijn opdrachten ben ik voortdurend op zoek naar het samenspel tussen mens en organisatie en maak ik belemmerende en bevorderende werksituaties en omstandigheden bespreekbaar. Hierbij kan het gaan over gedrag van mensen als gevolg van een nieuwe organisatiekoers, een functie of structuurverandering, een nieuwe leiderschapsstijl of cultuurontwikkeling. Wanneer organisatie-ontwikkelingen inzichtelijk worden en goede interactie over veranderingen mogelijk is kan men zo optimaal mogelijk van elkaar blijven leren en elkaar inspireren. Dan kan een organisatie beweeglijk en innovatief zijn, wat nodig is om succesvol te blijven. 


Ik werk vanuit de overtuiging dat mensen het belangrijkste kapitaal van een organisatie zijn. En dat succesvolle organisaties werken met bevlogen en betrokken medewerkers die graag hun steentje bijdragen. Ik ben er altijd op gericht het beste in mensen naar boven te halen zodat zij vanuit zelfvertrouwen stappen maken in hun persoonlijke en professionele ontwikkeling. Ik heb ervaren dat mensen en organisaties duurzaam in beweging komen wanneer leidinggevenden en sleutelfiguren in de organisatie waarde hechten, aandacht en ruimte geven aan het ontwikkelen van talenten van hun medewerkers. Daarover ga ik in organisaties het gesprek graag aan. 

 

In gesprek met klanten vorm ik me allereerst een beeld van de essentie en urgentie van de vraag. Ik spiegel, confronteer en geef vernieuwende inzichten op het vraagstuk. Ik ben nieuwsgierig, betrokken en enthousiast. Dat werkt aanstekelijk. Met de klant stel ik passende interventies vast die realistisch en haalbaar zijn. Mijn relaties met klanten zijn gebouwd door persoonlijk gewonnen vertrouwen en onderling respect. Ik werk in mijn opdrachten nauw samen met de klant en altijd vanuit de opvatting dat een goede adviseur ervoor zorgt zichzelf overbodig te maken. In mijn carrière heb ik gewerkt voor grote en kleine organisaties in diverse branches zoals de gezondheidszorg, woningcorporaties, overheidsorganisatie en een groot training & adviesbureau.

 

LinkedIn pagina van Dinette Vloedbeld.

Lees meer...
Afbeelding