Wat doen we?


Wij zijn HET bureau voor in-company maatwerk oplossingen op organisatieontwikkeling, management development, leiderschap, train de trainer en adviesvaardigheden. We helpen u met:


Organisatie ontwikkeling

Organisatieontwikkeling en gedragsontwikkeling “hand in hand” laten gaan, dat is onze ambitie. Om verandering te realiseren ontwerpen we samen met u een interventiepallet voor integrale organisatie- en gedragsverandering. Lees meer over Organisatie ontwikkeling:


Leiderschapsontwikkeling

Effectief leiderschap is topsport, een voortdurend proces waarbij je reflecteert op jezelf, op je medewerkers en op je context en vanuit die reflectie steeds kiest welke interventies en welk gedrag op dat moment het meeste resultaat oplevert. 

Lees meer over Leiderschapsontwikkeling


Management Development

Onze definitie van Management Development is: het gestructureerd werken aan leiderschaps- en managementontwikkeling vanuit de strategische organisatiedoelstellingen, waarin het gehele management deelneemt om de gewenste managementfilosofie te implementeren.  Lees meer over Management Development


Teamontwikkeling

Wij werken aan teameffectiviteit met als doel dat een team topprestaties levert en gezamenlijk zijn energie steekt in het behalen van resultaten. Waar teamleden elkaars verschillen omarmen en elkaars talenten optimaal benutten. Waar iedereen bijdraagt aan een positieve werksfeer en samenwerking

Lees meer over Teamontwikkeling


Ontwikkeling Adviesvaardigheden

Een adviseur balanceert voortdurend tussen organisatiebelangen en de expertise vanuit het vakgebied. Omgaan met deze uitdagingen en dilemma’s vraagt om regelmatige reflectie op je rol en positie en bewust kiezen van interventies en gedrag. Samen met u maken we een programma op maat ter bevordering van uw persoonlijke kracht. Lees meer over Ontwikkeling Adviesvaardigheden


Train de Trainer

Middels onze context specifieke afwisseling van training, intervisie, coaching en andere leerinterventies trainen wij junior en ervaren trainers. Met als resultaat een trainer die vanuit persoonlijke kracht intervenieert en deze kracht effectief weet in te zetten. Lees meer over Train de Trainer


Afspraak maken