Leiderschapsontwikkeling


Goed leiderschap is noodzakelijk voor organisatiesucces en begint bij jezelf. Energiek zijn, de juiste focus hebben, helder denken om effectief om te gaan met (externe) druk, afhankelijkheid, wisselende dynamieken etc.  


‘Effectief leiderschap’ is topsport. Het vraagt om voortdurend afstemmen tussen je eigen kwaliteiten als leider, de talenten en kwaliteiten van je medewerkers en alle aspecten die zich in de context afspelen.


Effectieve leiders maken het verschil. Zij zetten de koers uit en nemen krachtige beslissingen. Zij verstaan de kunst medewerkers te raken en echt aan veranderingen te verbinden. Zodat de ambitie van de organisatie de ambitie van de medewerker is. Thema’s die aan de orde komen in onze maatwerk oplossingen zijn: invoeren van performance management, leidinggeven aan veranderingen, sturen op resultaten en gedrag, persoonlijke kracht in leiderschap, omgaan met dilemma’s,  motiveren en inspireren van medewerkers.


“Het onderscheid tussen een leider en een volger is innovatie.”
- Steve Jobs -