Teamontwikkeling


Een effectief team is een team wat topprestaties levert en gezamenlijk zijn energie steekt in het behalen van resultaten. Ieder teamlid weet wat zijn rol en taak is en kent de rollen en taken van anderen. Iedereen kent gemaakte afspraken en handelt hiernaar. Teamleden omarmen elkaars verschillen en benutten elkaars talenten maximaal. Ieder teamlid draagt bij aan een positieve werksfeer en samenwerking.


Wanneer de samenwerking in een team niet prettig verloopt dan heeft dit al snel zijn weerslag op de werkprestaties. Soms is een kleine inspanning voldoende om een team weer in zijn volle kracht te krijgen. Het vraagstuk kan ook taaier en urgenter zijn. De interventies om weer succesvol samen te werken zullen dan diepgaander zijn.


Thema’s die regelmatig aan de orde komen zijn: verbeteren van de teameffectiviteit, verbeteren van productiviteit, inschatten en benutten van verschillende kwaliteiten van mensen om effectief samen te werken, verhelderen onderlinge verwachtingen, onderlinge verhoudingen en onderlinge rolverdeling, versterken samenwerking en communicatie om verstoringen te voorkomen.Vrijblijvend kennismaken