“No great manager or leader ever fell from heaven, its learned not inherited.”
- Tom Northup -

Management Development


Management development is een container begrip en wordt gebruikt voor o.a. opvolgingsmanagement, high potential programma’s en leiderschapsontwikkeling.


Onze definitie van Management development is: het gestructureerd werken aan leiderschaps- en managementontwikkeling vanuit de strategische organisatiedoelstellingen, waarin het gehele management deelneemt om de gewenste managementfilosofie te implementeren.


Wij werken vanuit een basis van resultaatgericht management. Er zijn de afgelopen decennia tal van prachtige definities over leiderschap beschreven. Uit onderzoek blijkt echter dat alleen resultaatgericht management een filosofie is die al decennia lang overeind blijft en werkelijk bijdraagt aan resultaten en motivatie binnen organisaties. Mits goed geïmplementeerd!


Dat wil niet zeggen dat wij onze ogen sluiten voor nieuwe vormen van leiderschap, zoals bijvoorbeeld ‘gedeeld leiderschap’, ‘verbindend leiderschap’ of ‘dienend leiderschap. Hierin zitten vele belangrijke boodschappen die leiders helpen om effectief te zijn in de hedendaagse complexiteit van organisaties. Ook hiervoor geldt dat de keuze voor een bepaalde managementfilosofie in grote mate afhankelijk is van de organisatiecontext en de aanwezige kwaliteiten in een organisatie. Samen met u gaan we op zoek naar uw doelen en de filosofie die bij u past en ontwerpen we een programma op maat.


Vrijblijvend kennismaken