25 november 2015

Leidinggeven aan continue verandering, een flinke uitdaging!

Afbeelding
We waren onlangs twee dagen bij de Dutch design week en keken onze ogen uit. Zo gaaf om te zien hoe (veelal jonge) ondernemers elkaar in netwerken weten te vinden en als een speer aan het ondernemen zijn. Hoe ze elkaar versterken in hun netwerken en steeds aan het innoveren zijn. Ook in de 'toegepaste design'-wereld gaat de innovatie zo snel, we realiseerden ons des te meer dat deze tijd zich kenmerkt door: 'de enige constante is voortdurende verandering'. En dat deze voortdurende verandering alleen maar sneller en meer zal worden.

Continuous change

In organisaties wordt dan ook terecht gesproken over “continuous change” en wat dat betekent voor organisaties en voor leiders in deze organisaties.

 

Wat vraagt “continuous change” van leiders in organisaties? Het vraagt de snel veranderende buitenwereld aan de binnenwereld van de organisatie te verbinden en de mensen aan de gewenste veranderingen te verbinden. Om voortdurend innovatie te stimuleren. Om aan te sturen op eigenaarschap voor resultaat, gedrag en ontwikkeling in het werk. Om medewerkers te stimuleren hun talenten optimaal te benutten. Om binnen je organisatie zicht te hebben op de voorlopers in veranderingen, de middenmoot en de achterblijvers en daar effectief op te anticiperen en mee te communiceren. 

En ook om voorbeeldgedrag te tonen en hier aanspreekbaar op te zijn, om met regelmaat je eigen beslissingen ter discussie durven te stellen en te bespreken met collega’s. Om impopulaire beslissingen tijdig te nemen en te blijven werken aan je eigen ontwikkeling.

 

Simultaan Schaken

Kortom, continuous change betekent voor leiders simultaan schaken op meerdere  borden. En één ding is zeker: leidinggeven kun je in de snel veranderende dynamische context niet meer alleen, leidinggeven aan organisaties in ontwikkeling doe je samen!

Vanuit ons vak geloven we dat bij leidinggeven aan verandering in organisaties de volgende interventies essentieel zijn:

  1. Wees congruent in de interventies die je doet. Als je een verandering doorvoert zorg er dan voor dat je die congruent doorvoert op alle elementen van je organisatie namelijk in je structuren, processen, systemen en in gedrag van mensen. Alleen gedragsinterventies of alleen een procesoptimalisatie werkt niet. Deze tijd vraagt om een integrale kijk en aanpak op veranderen.

  2. Versterk je organisatie, je teams en individuele medewerkers vanuit het werk. Verbindt daarin leren, werken en presteren. Het werk staat centraal en vanuit en tijdens het werk kun je aan prestatieverbetering en organisatie-, leiderschaps- en individuele ontwikkeling werken.

  3. Versterk een lerende cultuur in je organisatie zodat verandering en vernieuwing van organisaties en het gedrag van mensen zoveel mogelijk hand in hand gaan en er een cultuur van voortdurende verbetering optreedt.

Continuous change...ook voor ons

En wij? Wij snappen heel goed dat wat we bovenstaand over leiderschap aan voortdurende verandering schrijven net zo goed voor ons ook geldt. Ons vak ontwikkelt zich ook, veelal door technologische versnelling en nieuwe inzichten over breinleren gedreven, in sneltrein tempo. En dus is het aan ons om ook leiderschap te tonen zodat we alle nieuwe inzichten effectief kunnen toepassen als partner in business! 

Lees meer...

Overzicht van alle berichten